Wodociągi Świątki

Dbamy o jakość Naszej wody

Kontakt

PUK WODKAN ŚWIĄTKI uprzejmie informuje, że w okresie od 12.11.2021 r. do 12.11.2024 r. obowiązywać będą ceny zgodnie z przedstawioną tabelą:

 

 

Grupa

 

 

Wyszczególnienie

 

Cena/stawka

netto (brutto)

 

12.11.2021-12.11.2022

12.11.2022-12.11.2023

12.11.2023-12.11.2024

W1

Cena w zł za 1 m3 dostarczanej wody

3,78 (4,08)

3,99 (4,31)

4,11 (4,44)

W2

Cena w zł za 1 m3 dostarczanej wody

3,78 (4,08)

3,99 (4,31)

4,11 (4,44)

W3

Cena w zł za 1 m3 dostarczanej wody

3,78 (4,08)

3,99 (4,31)

4,11 (4,44)

W4

Cena w zł za 1 m3 dostarczanej wody

3,78 (4,08)

3,99 (4,31)

4,11 (4,44)

W5

Cena w zł za 1 m3 dostarczanej wody

3,78 (4,08)

3,99 (4,31)

4,11 (4,44)

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za dostawę wody na odbiorcę

 

 

 

W1

Stawka opłaty na odbiorcę za 1 m-c rozliczeniowy

4,54 (4,90)

4,70 (5,08)

4,83 (5,22)

W2

Stawka opłaty na odbiorcę za 1 m-c rozliczeniowy

7,84 (8,47)

8,06 (8,70)

8,29 (8,95)

W3

Stawka opłaty na odbiorcę za 1 m-c rozliczeniowy

2,91 (3,14)

3,03 (3,27)

3,12 (3,37)

W4

Stawka opłaty na odbiorcę za 1 m-c rozliczeniowy

4,58 (4,95)

4,73 (5,110)

4,87 (5,26)

W5

Stawka opłaty na odbiorcę za  1 m-c rozliczeniowy

-------

-------

-------

 

Wysokość stawek opłat za odprowadzanie ścieków

     

S1

Cena w zł za 1 m3 odebranych ścieków

8,06 (8,70)

8,17 (8,82)

8,30 (8,96)

S2

Cena w zł za 1 m3 odebranych ścieków

8,06 (8,70)

8,17 (8,82)

8,30 (8,96)

 

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków

     

S1

Cena w zł za 1 m-c odprowadzanych ścieków

4,85 (5,24)

4,96 (5,36)

5,06 (5,46)

S2

Cena w zł za 1 m-c odprowadzanych ścieków

3,22 (3,48)

3,29 (3,55)

3,35 (3,62)

Na dzień opracowania taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

Załączniki:
Pobierz plik (GD.RZT.70.363.137-138.2021.D.KR- DECYZJA_oplaty za wode.pdf)Stawki opłat za wodę i odprowadzenie ścieków[ ]5460 kB2021-11-24 13:55

Podłącz się do sieci!

Doprowadzenie wody i odbrowadzenie wody zurzytej. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, Projekt i wykonanie.