1.  Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Świątki.
2.  Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3.  Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego polegającą na odbiorze i oczyszczaniu ścieków.

 Uchwała Nr XXXI/266/2021
Rady Gminy Świątki
Z dnia 10.06.2021r.

REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała RG i  regulamin dostarczania wody 10.06.2021r.pdf)Uchwała RG i regulamin dostarczania wody 10.06.2021r.pdf[Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków]6180 kB2021-08-06 16:23