Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. z o.o. informuje Wykonawców, że  postępowanie  w sprawie wyłonienia wykonawcy zadania "  Nowoczesne rozwiązania do obsługi kontrahentów Gminy Świątki" jest prowadzone za pośrednictwem platformy miniPortal:
miniportal.uzp.gov.pl

Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej "SWZ", znajduje się na stronie prowadzonego postępowania pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f1d1b358-fa77-475f-aa25-94f2daf52cdf 

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Our website is protected by DMC Firewall!