WYKAZ URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY W HYDROFORNIACH GMINY ŚWIĄTKI

HYDROFORNIA

ODŻELAZIANIE

(ilość filtrów)

ODMANGANIANIE

(ilość filtrów)

NAPOWIETRZANIE

(ilość sprężarek)

CHLOROWANIE

(stosowane; tak, nie)

 

STOSOWANE INNE SRODKI

HYDROFOR

Świątki

3 szt. (używ. 2)

3szt.(używ.2)

1szt..

nie(brak urządzenia)

nie

2 szt.

Brzydowo

2 szt.

2 szt.

1szt..

nie

nie

2szt.

Brzeźno

1 szt

-

1 szt.

nie( brak urządzenia)

nie

1szt.

Łumpia

2 szt.

-

1 szt

nie( brak urządzenia)

nie

1szt.

Kwiecewo

3 szt

3 szt.

2 szt

nie

nie

2szt.

Włodowo

1 szt.

-

1 szt

nie

nie

1 szt.

Gołogóra

2 szt.

2 szt.

1 szt

nie

nie

2 szt

Konradowo

1 szt

-

1 szt

nie (brak urządzenia)

nie

1 szt

 

 

 

 

 

 

 

Procesy uzdatniania wody w poszczególnych hydroforniach zależne są od zainstalowanych urządzeń; napowietrzanie, odżelazianie,odmanganianie.

Nie są stosowane żadne dodatkowe środki. Chlorowanie może być stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach.